In Business? are you liable ?

All persons or commercial companies who introduce goods into Malta and Gozo that inlude some type of packaging material are required by law to join a Waste Packaging Scheme such as GreenMT. The packaging that is included with your products will end up in the waste stream once it is discarded. GreenMT organises collection and recycling contractors to pick up all types of packaging from the waste stream and recycle it on your behalf according to your legal obligations. We take care of your waste management obligations while you take care of your business.

Read more >>

Collection services for Businesses

All GreenMT scheme members can benefit from a free packaging waste pickup.

To qualify you will need to be a member that places over 500Kg per year on the market. Pickups are by appointment only. Cardboard and Wood is collected every forthnight and Plastic waste is collected monthy. Please call 9924 6925 to set an appointment or email info@greenmt.org.

All collected waste packaging is recycled at authorised facilities and you will be given a receipt.

GreenMT and WEEE

screen

weeemaltalogo

GRTU (Malta Chamber of SMEs) together with it's subsidiary GreenMT has been very active in developing a national policy for implementing a comprehensive solution to WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). The aim is to create a not-for-profit scheme that will collect and recyle discarded electrical and electronic equipment on behalf of businesses who are members of the scheme.

 GreenMT has been very proactive in discussions and actively spearheaded this initiative together with the Minister for the Environment, the Hon. Leo Brincat. The most awaited outcome of this initiative will be the removal of the ECO Tax system. The unfair ECO tax system is going to be replaced with a much better solution where costs included in the price of items will reflect and be proportional with the actual recycling costs of the products.

 

forms iconClick to register your interest

Calculate your Carbon footprint

Your carbon footprint is how much Carbon Dioxide you produced in your day to day activitues. All you need to do is to key in some data about your lifestyle and instantly calulate your carbon footprint !

You can also compare your carbon footprint to other countries and to the accepted sustainable average.
The calculator is intended to make you aware of what adds most to your carbon footprint.

 

carbonbutton

Recycling Facts

In a lifetime the average Maltese person will throw away 600 times the amount of his or her adult weight in garbage. For example, a 90Kg adult adult will leave a trash legacy of 54,000 kilos.

  • Aluminium Recycling
  • Cardboard Recycling
  • Glass Recycling
  • Paper Recycling
  • Plastics Recycling
  • Steel Recycling

Read more >>

GreenMT bring-in-site locations around Malta

Local Councils, Producer Members (Importers), Schools, awarded during the GreenMT Awards 2017


Green MT, the National Authorised Packaging Waste Compliance Scheme has held its Annual Awards under the patronage of the Hon. Minister for the Environment, Sustainable Development, and Climate Change, Jose’ Herrera and the Hon. Silvio Parnis, Parliamentary Secretary for Local Government.

The Green Awards have entered into their seventh year and thirteen awards were this year given to Local Councils, Producer Members (Importers), Schools, and individuals who have distinguished themselves in the sector of waste separation and final recycling.

Green MT Staff And Iklin Local Council are today (11/07/2016) distributing Grey Bags & Recycling Tags for I Recycle Campaign starting on the 19th July 2016. 350 residents have already collected Grey Bags and Recycling Tags


http://www.irecycle.greenmt.org/

Hotline: 79787900

Is sena 2015 gabet maghha sfidi godda fejn jidhol l-operat logistiku tal-Iskema wara li is snin 2013 u 2014 intuzaw biex nimmitigaw fejn hsibna li ma kienx qed jaghti rizultat mixtieq.

Fis sena 2015, 28 Kunsill Lokali kienu eligibbli li jippartecipaw f’dawn l-Awards. Ghaxra min dawn kienu lokalitajiet Ghawdin u l-kumplament kienu lokalitajiet Maltin. Il-kriterja ghal rebh ta’ dawn l-awards fejn jidhol Kunsill Lokali huwa l-ammont ta’ gbir li jsir permezz tal –borza il-griza u li jingabar mill bring in Site. Dan l-ammont jigi diviz bejn il-popolazzjoni fil-lokalita biex jinhareg ammont per capita.

Jien inhares lejn dan il-process qishu ghandek tim tal-futbol li qed jiehu sehem go kampjonat. Irid ikollok coach tajjeb u tim tajjeb biex tasal ghal rizultat. Ovvjament hekk jigri anke f’dan ir-rigward. Sena wara l-ohra qedghin naraw klassifika finali li ghandha disinn.

Mitt 28 Kunsill lokali eligibbli ghal dawn lawards gbarna 4986 tunnelata ta materjal ricikklabbli.

Huwa l-pjacir tieghi li nilqakom hawn ghas-sitt edizjjoni ta’ Green Council Awards, u nirringrazzjakom talli ghogobkom tkunu prezenti.

Grazzi mill qalb u awguri lill Ministru Dr Jose herrera li mieghu il-GRTU diga hadmet id f’id f’diversi setturi u issa mieghu lesti nahdmu id’f’id f’settur iehor li huwa ta’ importanza nazzjonali, l-ambjent u l-immanigjar tal-iskart.

Kif hafna minnkom jafhu, Green mt hija ssusidjarja tal-Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, il-GRTU li ijja hafna ghal qalbi. Illum, li ghaddew sitt snin u nofs ta operat u sentejn ohra ta preparamenti biex qed isehh dan l-operat illum, sew li naghtu titwila minn fejn bdejna u fejn qedghin.

Illum, il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Dr Josè Herrera u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Dr Stefan Buontempo indirizzaw il-Green Council Awards.
 
Il-Ministru Herrera qal li waħda mill-ikbar sfidi illi għandu pajjiżna hija bla dubju ta’ xejn dik tal-iskart. Huwa qal li ma nistgħux nibqgħu nipprokrastinaw milli nieħdu ċertu deċiżjonijiet u li huwa lest li jieħu dawn id-deċiżjonijiet wara li jkun sema’ u għarbel l-opinjoni ta’ kulħadd.
 
Huwa stqarr li għalih din hija sfida kbira mhux biss għall-Ministeru tiegħu imma għall-pajjiż kollu.

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.