"Tuna l-Kartuna tal-halib u lill-Istrina naghtu daqqa t'id".

 

Dawn il-Kunsilli Lokali diga accettaw li jippartecipaw f'din il-kampanja "Tetra ghall-Istrina":

Dawn il-Kunsilli Lokali diga accettaw li jippartecipaw f'din il-kampanja "Tetra ghall-Istrina":

Malta

Mosta LC, Dingli LC, Floriana LC, Gharghur LC, Iklin LC, Isla LC, Mtarfa LC, Rabat Malta LC, Marsaskala LC, Valletta LC, Zabbar LC, Mellieha LC, Safi LC, Hamrun LC, Mgarr LC, Birkirkara LC, Ghaxaq LC, Tarxien LC, San Giljan LC, Luqa LC, Fgura LC,Kunsill Lokali Is-Siġġiewi, Attard LC, Bormla LC, In-Naxxar Local Council, Birgu LC, Marsaxlokk LC

Gozo

Gharb LC, Kercem LC, Ghasri LC, San Lawrenz LC, Ghajnsielem LC, Zebbug LC, Fontana LC, Nadur LC, Xewkija LC, Qala LC, Xaghra LC, Rabat Gozo LC, Munxar LC, Sannat LC

Nheggu aktar Kunsilli Lokali biex jkunu partecipi wkoll.

(Updated 30.10.17 19:04)

 

 

 

 

Designed & Developed by General Informatix Ltd
All Rights Reserved - Content may not be reproduced without prior consent.